مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 94 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در فقه امامیه برای مسئولیت پزشک حالات و فروضی را در نظر گرفته اند و بر اساس آن احکام متفاوتی را صادر نموده اند. لازم به ذکر است که طبیب در امرطبابت یا مباشر  است یا غیر مباشر ؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیر مقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیر مأذون.

 

 

به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیة پزشک متوجه مریضش می شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت های بدنی یا دیة مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می شود یا در نتیجة عمل معالجه ای طبیب است یا در نتیجة بی دقتی طبیب است و یا در نتیجة نقص دستگاه های لازم برای معالجه و یا در نتیجة بی دقتی پزشک و یا در نتیجة اشتباه او.

 

 

از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می شود یا به این صورت است که موجب می شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم تر شدن حال بیمار می شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می شود که ارتباطی با بیماری قبلی اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان    21
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان21 
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان21
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار23

3-2- مسئولیت پزشک مباشر24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان29
3-2-2-1-2-1-اتلاف29
3-2-2-1-2-2-لاضرر32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان 41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق48 
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعي، قانوني48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بيمار51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعي53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان53
3-2-4-1- ابراء مريض «اسقاط ما لم يجب» 53

3-3- ضمان طبیب غيرمباشر56

منابع و مآخذ:    

 


 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

خرید فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دریافت فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

خرید پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دریافت نمونه سوال مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

خرید پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دریافت مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

خرید فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

خرید مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از download

دانلود مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

خرید پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دریافت فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

خرید نمونه سوال مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دریافت فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

خرید فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دریافت فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

خرید کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از www

دانلود مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دریافت پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

خرید فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

خرید تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دریافت تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

خرید فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

خرید فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دریافت فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

خرید نمونه سوال مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

خرید فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دریافت فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دریافت فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دانلود کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از word

دریافت تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

خرید تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود پروژه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دریافت کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دریافت مقاله مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود فایل مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دریافت فایل pdf مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

خرید کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دانلود کارآموزی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

دریافت فایل word مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free

خرید تحقیق مبانی فقهی مسئولیت پزشکان از free


مطالب تصادفی