مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 183 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تاكنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده كه همگی بر اهمیت تمامیت و یكپارچگی شخصیت تاكید ورزیده اند. گلدشتاین ، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شكوفایی می‌داند چاهن  (1991 (نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می كند كه عبارت است از حداكثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی كه شامل احساسات و بازخوردهای  نسبت به خود و دیگران می شود.

 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد. در ابتدا مبانی نظری سلامت روان بصورت کامل تشریح می شود و در ادامه پیشینه پژوهشی سلامت روان در دو قسمت پیشینه داخلی سلامت روانی و پیشینه خارجی سلامت روانی بررسی می شود

 

 

سلامت رواني حالتي از بهباشي رواني (آسايش و ارامش )كه در آن فرد توانايي هاي شخصي خود را شناخته مي تواند با فشارهاي طبيعي زندگي مقابله كند مي تواند بهره وري و ثمردهي شغلي داشته باشد و قادر است درجامعه نقش مهمي داشته  باشد (در جامعه مشاركت معني داري داشته باشد) سلامت رواني توانايي هاي افراد در بروز واكنش هاي مناسب ـ پيشگيرانه و سازگار در چهار چوب حوزة رفتار اجتماعي هيجاني، موضوعات مرتبط با سلامتي و موضوعات مرتبط با شغل مي‌باشد (رابرت  1982  به نقل از منشي طوسي، 1374)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- تاریخچه بهداشت رواني    12
2-3- كليد سلامت روان    21
2-4- علایم  سلامت روان    22
2- 5- تعریف «سلامت روان    23
2 -6- ملاك های سلامت روان    16
2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف    18
2-7-1- از نظر آمار دانان    28
2-7-2- از نظر پزشکان    29
2-7-3- روانپزشکان    29
2-7-4- نظرروانکاوان    308
2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف    30
2-8 -1- مکتب زیست گرایی    30
۲-8-2- مکتب رفتار گرایی    20
2-8-3-  مکتب روانکاوی    20
2-8-4ـ مکتب انسانگرایی    21
2-8-5-مکتب بوم شناسی    21
2-9- اصول بهداشت رواني    21
2-10- هدف ایجاد سلامت روان    23
2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان    25
2-11-1- مکانیسم سرکوبی    26
2-11-2-   مکانیسم برون فکنی    26
2-11-3- مکانیسم جا به جایی    26
2-11- 4- مکانیسم بازگشت    26
2-11-5- مکانیسم واکنش سازی    27
2-11-6-  مکانیسم تصعید    27
2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)    27
2-11-8-  مکانیسم همانند سازی    27
2- 11-9- مکانیسم جبران    28
2-11-10 مکانیسم انکار    28
2-12 – عوامل موثر بربهداشت روانی    28
2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی    28
2-14- دین باوری و سلامت روان    29
2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا    29
2-16- توکل و سلامت روان    30
2-17- اشتغال زنان    31

2-18- پژوهشهاي پيشين  (داخلي – خارجي )    32
2-18-1- تحقيقات انجام شده در داخل ايران    35
2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 از free


مطالب تصادفی